Đồng Tâm

By Various artists

Đồng Tâm

This bilingual music and prayer resource for Vietnamese youth provides a variety of songs, prayers and Mass settings for liturgy.
Đồng Tâm [Assembly Edition]
Sách L? Song Ng? Dành Cho Gi?i Tr? (Bilingual Music & Prayer Resource for Vietnamese Youth)
$4.00
30137534
SHIP
Ð?ng Tâm (One Heart) [Guitar Accompaniment]
Sách L? Song Ng? Dành Cho Gi?i Tr? (Bilingual Music & Prayer Resource for Vietnamese Youth)
$25.00
30137535
SHIP
Đồng Tâm [Assembly Edition]
Sách L? Song Ng? Dành Cho Gi?i Tr? (Bilingual Music & Prayer Resource for Vietnamese Youth)
$4.00
30137534
SHIP
Ð?ng Tâm (One Heart) [Guitar Accompaniment]
Sách L? Song Ng? Dành Cho Gi?i Tr? (Bilingual Music & Prayer Resource for Vietnamese Youth)
$25.00
30137535
SHIP
collections/dg/429

Đồng Tâm

Đồng Tâm - Mass Parts and Song Suggestions

Previous
Next

A follow-up to Chung Lời Tán Tụng and Chọn Ngài, Đồng Tâm (One heart) is OCP's first bilingual Vietnamese/English publication with a truly liturgical focus. Along with Vietnamese, English and bilingual music, the songbook offers the Vietnamese and English approved Mass texts in mirror format as well as devotional prayers and hymns.

Đồng Tâm's three Mass settings include Bộ Lễ Seraphim, the most well-known Vietnamese setting; a bilingual setting based on Curtis Stephan's Mass of Renewal—the first setting ever to use both the official Vietnamese and English Mass texts—and Steve Angrisano's Mass of a Joyful Heart.

Designed to support your multilingual community, the primarily liturgical repertoire of music includes a balanced combination of basic songs from the Vietnamese repertoire (some with English translation), classic English liturgical music (some with Vietnamese translation) and well-known titles (Vietnamese, English and bilingual) for youth. Of special note are several songs that appear bilingually for the first time, including "In Every Age," "Phó Thác" and "These Alone Are Enough."

Intended for use in bilingual Masses with youth and young adults, Đồng Tâm will also be useful for Vietnamese Eucharistic Youth Movement leaders (Thiếu Nhi Thánh Thể) as a portable booklet for weekend retreats or training camps. Musicians and song leaders can listen to and learn most of the English and bilingual songs as well as the Mass parts via a YouTube playlist available at bit.ly/DongTam.

Mô tả sản phẩm:

Ba bộ lễ trong tập sách này gồm bộ lễ Seraphim, bộ lễ phổ biến nhất ở Việt Nam; kế đó là bộ lễ dựa trên bộ lễ Mass of Renewal của Curtis Stephan, bộ lễ đầu tiên sử dụng bản văn chính thức bằng tiếng Việt và tiếng Anh; và sau cùng là bộ lễ Mass of a Joyful Heart của Steve Angrisano.

Được soạn cho cộng đoàn đa ngôn ngữ, các bản thánh ca trong ấn phẩm này là sự kết hợp cân đối giữa các bản nhạc Việt Nam (trong đó, một số được dịch sang tiếng Anh), các bài cổ điển bằng tiếng Anh (trong đó, một số bài được dịch sang tiếng Việt) và những bài nhạc phổ thông bằng tiếng Việt, tiếng Anh và song ngữ dành cho giới trẻ. Đáng chú ý là một số bài lần đầu tiên được in dưới dạng song ngữ, như “In Every Age”, “Phó Thác”, và “These Alone Are Enough”.

Với mục đích sử dụng trong Thánh Lễ song ngữ cho giới trẻ và thanh niên, Đồng Tâm hy vọng giúp cho thiếu nhi, các bạn trẻ xác tín được lý lịch đa-tính-cách của mình trong bối cảnh Việt, Mỹ và Công giáo. Ấn phẩm này cũng hữu dụng cho các phong trào như Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi Fatima, nhóm Đồng Hành, Giới Trẻ Việt Nam trong các hội trại huấn luyện hay tĩnh tâm cuối tuần. Các nhạc sĩ và người hướng dẫn ca khúc (song leaders) có thể nghe và tham khảo hầu hết các bản nhạc song ngữ cũng như các phần của Thánh Lễ trên YouTube tại địa chỉ bit.ly/DongTam.